Logo Loading

Mevzuat Değişiklikleri

Gaziantep Üniversitesi'nden Güncel Haber ve Yazılar

Ar-Ge Kanunu

10277 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 PDF DS   Amaç ve kapsam (2) MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin […]

AR-GE REFORM PAKETİ

AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 2023 AR-GE HEDEFLERİ AR-GE ve YENİLİK REFORM PAKETİNİN AMACI 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek Ar-Ge yatırımlarını özendirmek,Nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak,Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak Ar-Ge personelinin niteliğini ve […]