Logo Loading

İDARİ PERSONELİMİZ İÇİN DÜŞÜNCELERİMİZ

Prof. Dr. Mehmet Koruk, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı

İDARİ PERSONELLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİZ

İDARİ PERSONELİMİZ İÇİN DÜŞÜNCELERİMİZ

1-İdari personel üniversitelerin yükünü çeken, devamlılığını sağlayan hafızalarıdır. Yenilenen yönetimlerin ve uygulamaların yapıtaşı olarak hizmetlerine devam ederler. Üniversitelerde idari yapılanma sağlam zeminlere oturtulmalı ve kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalınarak dinamik kurum personel sistemi oluşturulmalıdır.

2-Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavları, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda çalışanların beklentileri ve ihtiyaca binaen açılacaktır. Üniversitemiz personelinin kurumsal aidiyet bilincinin zedelenmemesi için görevlendirmelerde üniversitemizde görevli personel tercih edilecektir. Kurum dışı personelin naklen üst kadrolara atanması kural değil istisna olacaktır.

3-Üniversitemiz bünyesinde Personel SMS sistemi oluşturulacak duyurulması gereken toplantı, etkinlik, cenaze gibi duyurular tüm personele kısa mesaj yoluyla iletilecektir.

4-Üniversitemiz bünyesindeki ÖSYM ve AÖF sınav görevlendirme kriterleri dikkate alınarak adaletli bir sınav görevlendirme sistemi uygulanacaktır.

5- İdari personelimizin kişisel gelişimini sağlamak üzere hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.