Logo Loading

HASTANE HİZMETLERİ

Hastanenin Cerrahi ve Girişimsel işlemlerdeki eğitim standardını yükseltmek için “Simülasyon Laboratuarı” kurulacaktır

HASTANE HİZMETLERİ

 • Performans sisteminin yeniden düzenlenmesi ve özel muayene ve işlem gelirlerinde üst sınırın yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 • Transplantasyon programlarının (karaciğer ve böbrek) yürütülmesi için her türlü destek artırılarak verilecektir.
 • Acil servisin fiziksel şartlarının ve imkanlarının artırılması sağlanacak, özellikle acilden hasta yatışları için yeni düzenlemeler yapılacaktır.
 • Yoğun bakım yataklarının etkin ve yüksek doluluk oranları ile kullanılması için gerekli desteklerin sağlanması koordine edilecek ve yatışların yeniden organize edilmesine dair çalışmalar yapılacaktır.
 • Eczane, sarf ve ambar hizmetleri ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
 • Çocuk hastanesi yapımına hız verilecektir.
 • Onkoloji Merkezi için çalışmalar başlatılacaktır.
 • Hastaneye yer altı ve yer üstü olacak şekilde otopark yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Hastanenin Cerrahi ve Girişimsel işlemlerdeki eğitim standardını yükseltmek için “Simülasyon Laboratuarı” kurulacaktır.  Asistan eğitiminde teknolojinin daha etkin kullanımı sağlanacaktır.
 • Merkezi Ameliyathane ve Gün Hastanesi ameliyathaneleri fiziki ve teknik bakımdan revize edilecektir. En az üç adet akıllı ameliyathane yapımı gerçekleştirilecektir.
 • Ameliyathane canlı görüntülerinin akıllı ameliyathaneler üzerinden Oditoryum da seyri, interaktif  kulanımı gerçekleştirilecek ve otomasyon sistemi üzerinden öğretim üyelerinin kullanıma sunulacaktır.
 • Ciddi asistan ihtiyacı olan bölüm ve birimlere Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile yapılacak görüşmelerle mecburi hizmet öncelikli olmak üzere pratisyen hekim ve uzman hekim görevlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Başlatılan Tıp Fakültesi Akreditasyon çalışmaları sürdürülecek ve hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
 • Üniversite personelinin hastane hizmetlerinden kolay ve öncelikli yararlanması için  hızlı bir şekilde planlamalar yapılacaktır.
 • Hastane hizmetlerinden yararlanan tüm hasta ve hasta yakınlarına, özellikle akademik ve idari tüm personele hizmet verebilecek; mimari açıdan da fonksiyonel nitelikli bir kafeterya hizmete açılacaktır.