Logo Loading

NASIL BİR ARAŞTIRMA FONKSİYONU?

BAP fonunun amacı dışında kulanılmaması sağlanacak ve kaynak kullanımında öğretim elemanlarının lehine düzenlemeler ele alınacaktır.

Nasıl Bir Araştırma Fonksiyonu?

• “En iyiyi düşünebilme, yapabilme ve geliştirebilme ruhu ve hedefi” (state of art) ile araştırmacı yetiştirecek eğitim çalışmaları yapılacaktır.

• Alt yapı çalışmaları: Araştırma laboratuvarlarının özgün araştırma yapılabilecek düzeye getirilmesine çalışılacaktır. Bunun için değişik çalışma gruplarının ortak kullanabilecekleri cihazların belirlenmesi ve merkezi laboratuvarın faaliyete geçmesi sağlanacaktır.

Araştırma merkezlerinde yeterli ve yetenekli teknik ve idari personelin istihdamı sağlanacaktır.

• Projelerin koordinasyonu sağlanacaktır.

• Proje desteklerinde öncelikler belirlenecektir. Disiplinlerarası ve öncü araştırmaların yapılması teşvik edilecektir.

• BAP fonunun amacı dışında kulanılmaması sağlanacak ve kaynak kullanımında öğretim elemanlarının lehine düzenlemeler ele alınacaktır.

• Yüksek lisans ve doktora programları ve öğrenci sayısı artırılacak, çalışmalarının çıktılarının toplumsal ve ekonomik değere dönüşme süreci güçlendirilecektir.

• AR-GE ve Yenilik (innovasyon) faaliyetleri için;

Teknopark

Üniversite hocalarımızın Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Teknopark)  faaliyette bulunmalarını cazip hale getirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

Üniversite-İş Çevresi İşbirliği

Üniversitemizde, Üniversite–Sanayi eş finansmanlı ortak Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere, BAP kaynağı kullanılarak bir fon oluşturulacaktır.

research-labÜniversitemiz ve paydaş  kurumlarlarla 2011-2012 yıllarında titiz ve uzun bir   hazırlık  çalışması  dönemini takiben “Gaziantep’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hizmet eden, karşılıklı güven, hoşgörü ve anlayışın sağlandığı, kollektif çalışma bilincine sahip, katılımcı yönetim ilkelerini benimseyen, yenilikçilik ekseninde, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla ihtiyaç ve beklentilere duyarlı bir üniversite sanayi işbirliği ortamının oluşturulması” vizyonu doğrultusunda,  “Gaziantep Üniversite Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi (2013-2023)”  ortaya konmuştur. Bu vizyon çerçevesinde geliştirilen hedefler doğrultusunda  çalışmalarımız devam edecektir.

> Üniversitenin eğitim hizmetine (süresi müfredata uygun olarak belirlenecek intörnlük veya staj adı altında) katkıda bulunacak sanayideki işyerlerinin belirlenmesinde titiz davranılacaktır.

> Bu işyerlerinde eğitime katkı verecek işyeri personelinin üniversiteden gerekli bilgi ve pe-dagojik eğitimi almalarının ve yetkilendirilme-lerinin sağlanması için YÖK de girişimlerde bulunulması veya üniversitede bu eğitimi almış yetkili mezunların da istihdam edilmelerinin işyerlerinden istenilmesine çalışılacaktır.