Logo Loading

Nasıl Bir Yönetim?

Sorunların çözümünü zamana ve gidişine bırakmak yerine, sürece müdahil olan, süreci yöneten ve hızlı karar alan bir yönetim...

Nasıl Bir Yönetim?

•Asli görevlerine ve stratejik hedeflerine odaklanmış, ayrıntılara takılıp zamanı boşa harcamayan,
•Üniversite içindeki farklı görüş ve bakış açılarını bir zenginlik kabul edip, bu farklılıkları faydaya dönüştürebilen,
•Sorunların çözümünü zamana ve gidişine bırakmak yerine, sürece müdahil olan, süreci yöneten ve hızlı karar alan,
•Üst yöneticilerin, mümkün olduğunca birimlerdeki kurulların toplantılarına katılarak; yerinde yönetime destek vererek, birimlerin kendini yönetme ve karar alma kapasite-lerinin artırıldığı bir anlayışı benimseyen,
•İletişime açık, rektör başta olmak üzere bütün yönetim kadrolarına kolay ulaşılan,
•Atamalar ve yükseltilmeler de dahil bütün özlük haklarında liyakati ve adaleti esas alan ve hızlı davranan,
•Hukuka, kurallara aykırı ve taraflı hiçbir uygulamaya izin vermeyen,
•Görevlendirmelerde birimlerin istek ve önceliklerini dikkate alan,
•Kamu kaynaklarını stratejik hedefler doğrultusunda doğru ve verimli kullanan bir anlayışın hakim olduğu bir yönetim oluşturulacaktır.
•Dekan ataması için YÖK’e gönderilecek adayların belirlenmesinde, fakülte bünyesindeki öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınacaktır.

KATILIMCI YÖNETİM

Zamanımız çevresini dinleyen, çalışanlarla sorumluluklarını paylaşan, birlikte öğrenen ve çözen liderler devridir.

Sorunlara “En hızlı ve en doğru nasıl çözeriz” anlayışı ile yaklaşan, katılımcı  pozitif düşünen ve öngörülü davranan bir yönetim anlayışı gerekmektedir.

 • İnternet üzerinden anketler düzenlenerek öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin durumlarını, duygu, düşüncelerini ve önerilerini, itirazlarını doğrudan doğruya kendilerinden öğreneceğiz.
 • Rektör danışmanlarından bir tanesinin, belirlenecek objektif kriterlerle seçilecek bir öğrencimiz olması sağlanacaktır.
 • “Söyleyecek sözümüz var,  katkı sağlamak istiyorum” diyen herkese ulaşacak ve birlikte çalışmanın zemini ve şartlarını oluşturacağız.
 • Zorunlu olmadıkça hiç kimseye birden fazla yönetim görevi vermeyeceğiz.
 • Birimlere -istisnai zorunlulular dışında- diğer birimlerden yönetici atanmayacak.
 • Kurullar demokratik anlayış çerçevesinde tam anlamıyla işletilecek.
 • Birimlere ait sorunlarının yerinde ve tam zamanında çözümü için, rektörün ulaşılabilir olması, akademisyenler arasında sık sık görülmesi de kaçınılmaz bir zorunluluktur.

ŞEFFAF YÖNETİM

Bir kurumda şeffaflık ne kadar artarsa, moral, motivasyon, katılım ve kazanç o ölçüde artar.

 • Üniversite senato ve yönetim kurulu kararları, şeffaf bir biçimde internette yer alacaktır.
 • Üniversitenin bütçe harcamaları ve fonlar ile ilgili bilgiler kurallar çerçevesinde paylaşılacaktır.

ÖZGÜRLÜKÇÜ YÖNETİM

 • Akademik özgürlük, üniversite olmanın en temel koşullarından birisidir.
 • Üniversitemizin eğitim alanın-daki hedefi “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir.”
 • Akademisyenlerimizin ülkemizde temel hak ve hürriyetlerin, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin daha da gelişmesine, sosyal dokumuzun sağlamlaşmasına, bilgi toplumu olunmasına, şehrimizin ve bölgemizin sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik her türlü akademik faaliyeti desteklenecektir.