Logo Loading

ÜNİVERSİTE MALİ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI VE KULLANIMI

Yeni bina yapımları stratejik hedeflere, eğitim ve araştırma mekanlarına olan ihtiyaca göre planlanacak, Kamu kaynakları ve özel bütçe imkanları doğru ve etkin kullanılacaktır.

ÜNİVERSİTE MALİ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI VE KULLANIMI

• Öz gelir artırıcı projeler
• Yeni bina yapımları stratejik hedeflere, eğitim ve araştırma mekanlarına olan ihtiyaca göre planlanacaktır. Kamu kaynakları ve özel bütçe imkanları doğru ve etkin kullanılacaktır.
• Hastane bölgesine çok katlı kapalı otopark öz gelir getirici proje olarak yapılacaktır.
• Ticarileşmiş patent ve fonksiyonel modellerden Fikri Mülkiyet Hakları Yönetmeliği’ne uygun üniversitenin makul oranlarda pay alması sağlanacaktır.
• Teknopark
• TÜBİTAK projelerinin artırılması için teşvikin artırılacaktır.
• Bağışların arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.
• Hastane gelirlerini artırıcı düzenlemeler getirilecektir.
• Spor alanları ve salonlarının gelirlerinden öğrencilere burs verilmesi sağlanacaktır.
• Öğretim üyesinin gelirini artırıcı faaliyetler ders ücretlerinden ziyade üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla yapılacak faaliyetlerle olması teşvik edilecektir.