Logo Loading

Eserleri ve Bilimsel Çalışmaları

Prof. Dr. Mehmet Koruk Akademik Geçmişi ve Çalışmaları

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans – Y. Lisans  Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  İç Hastalıkları Atatürk Üniversitesi 1991
Yandal Uzmanlık Gastroenteroloji Atatürk Üniversitesi 2000
Yardımcı doçent Gastroenteroloji Gaziantep Üniversitesi 2001
Doçent Gastroenteroloji Gaziantep Üniversitesi 2004
Profesör Gastroenteroloji Gaziantep Üniversitesi 2009

Tıpta Uzmanlık Tezi: ² Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Serum Tiroid HormonSeviyelerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklere HemodiyalizinEtkisi ² 1991, Erzurum, Atatürk Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Ayla San
Yandal Uzmanlık Tezi: ² Kronik Hepatitli ve Sirozlu Hastalarda Serum TrombopoietinSeviyeleri ve Periferik Trombosit Sayısı ile İlişkisi ² 2000,Erzurum, Atatürk Üniversitesi
Yandal Uzmanlık Tezi Danışmanı : Doç. Dr. Mehmet Derya Onuk 

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Başyurt Sağlık Ocağı, Karakoçan / Elazığ 1985-1987
Dr.Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1987-1991
Uzman Dr. Gaziantep Devlet Hastanesi

Özel Hastane

1991-1994

1994-1997

 Yandal Ar. Görevlisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD-Gastroenteroloji 1997-2000
Yar.Doç. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi   Gastroenteroloji Bilim Dalı 2000- 2004
Doçent Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi   Gastroenteroloji Bilim Dalı 2004- 2009
Profesör Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi   Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gaziantep Medikal Park Hastanesi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

2009-2014

2014-2015

2016-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :Parlar, S. ² Hassas barsak sendromlu hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ², 2002-2003
Yönetilen İç Hastalıkları Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Tezleri :
Oguz, A. ²  Kronik hepatitC hastalarında tedaviye erken cevabın değerlendirilmesinde serum akut faz  proteinlerinin prediktif değeri ², 2005
(İç HastalıklarıUzmanlık Tezi)Gülşen, MT. ² Deneysel karaciğer sirozunda Caffeic acid phenethyl ester (CAPE)’inetkileri², 2007
(Gastroenteroloji Yandal Uzmanlık Tezi)Vural, HF. “ Gaziantep yöresinda kolanjiokarsinom olgularının demografik ve klinikÖzellikleri ”, 2008
(İç Hastalıkları Uzmanlık  Tezi)Balkan, A, “İnaktif hepatit B virüsü taşıyıcıları ve  aktif kronik hepatit Bhastalarında serum sitokeratin 18 düzeyi ile karaciğer histolojisiarasındaki ilişki”, 2011
(Gastroenteroloji Yandal Uzmanlık Tezi)Yılmaz, N, “İnaktif hepatit B virüsü taşıyıcıları ve  aktif kronik hepatit Bhastalarında serum sitokeratin 18 düzeyi ve prolidaz enzim düzeyi ilekaraciğer histopatolojisi arasındakiilişki”, 2013

Projelerde Yaptığı Görevler :– Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi bünyesinde kurulan  ² DokuTiplendirme Laboratuvarı ² nın kurulması projesinin sorumlu yöneticisi olarak 1991 yılındasöz konusu laboratuvar kurularak yaklaşık 1 yıl sorumlu hekim olarak çalışılmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
TEZ ÇALIŞMALARI:
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Koruk M. Son dönem böbrek yetmezliğinde serum tiroid hormon seviyelerindeki değişiklikler ve bu değişikliklere hemodiyalizin etkisi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, 1991.
Gastroenteroloji yandal uzmanlık tezi:
Koruk M. Kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda serum trombopoietin seviyeleri ve periferik trombosit sayısı ile ilişkisi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erzurum, 2000.

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1) Süleyman H, Büyükokuroğlu ME, Koruk M, Akçay F, Kızıltunç A, Gepdiremen A. Theeffects of Hippophae rhamnoides L extract on ethanol-induced gastric lesion and gastrictissue glutathion level in rats: a comparative study with melatonin and omeprazole.Indian Journal of  Pharmacology  2001; 33: 77-81.
2) Koruk M, Yıldırım M, Onuk MD, Varoğlu E. Effect of cisapride on gastric emptying inpatients  with gastro-oesophageal  reflux  disease.  The Journal of  International  MedicalResearch 2001; 29: 389-91.
3) Camcı C, Türk HM, Büyükberber S, Karakök M, Koruk M, Beyazıt Y, İnalöz S. ColonCarcinoma  with  Syncronous  Subcutaneous  and  Osseous  Metastasis:  A Case ReportThe Journal of Dermatology  2002; 29(6): 362-5.
4)Koruk M, Aksoy H, Akçay F, Onuk MD. Antioxidant  Capacity  and  Nitric  Oxide  inpatients with Hepatic Cirrhosis.  Annals of Clinical and Laboratory Science  2002; 32(3):252-6.
5) Koruk M, Onuk MD, Akçay F, Savaş C. Serum thrombopoietin levels in patients withchronic hepatitis  and  liver cirrhosis,  and  its relationship with circulating thrombocytecounts. Hepato-Gastroenterology  2002; 49: 1645-8.
6) Savaş MC, Güney C, Kadayıfcı A, Koruk M, Balkan A, Kubar A. Prevalence of hepatitisG virus (HGV) infection in patients with chronic liver disease. New Microbiol 2002; 25(4):399-404.
7) Karakök M, Aydın A, Sarı İO, Koruk M, Savaş C, Kadayıfçı A. Paget’s disease of theesopagus. Diseases of  the Esophagus 2002; 15: 334-35.
8) Savaş MC, Koruk M, Pirim İ, Yılmaz Ö, Karakök M, Tayşi S. Serum ubiquitin levels inthe patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hepato-Gastroenterology  2003; 50(51): 738-41.
9) Savaş MC, Güney C, Kadayıfcı A, Koruk M, Balkan A, Kubar A. High prevalence of TTvirus infection in patients with chronic liver disease in an endemic area of hepatitis B and Cvirus.   Med Prin and Prac 2003; 12(3): 176-179.
10) Koruk M,   Özkılıç Ş, Savaş MC, Çelen Z, Kadayıfçı A, Özkılıç C. Evaluation ofgallbladder motor function and bile dynamics by hepatobiliary scintigraphy in patientswith liver cirrhosis. Hepato-Gastroenterology  2003; 50: 1803-1805.
11) Koruk M, Savaş MC,   Yılmaz Ö,  Tayşi S,  Karakök M, Yılmaz A,  Gündoğdu C.Serum   lipids, lipoproteins  and  apolipoproteins  levels  in  patients  with  nonalcoholicsteatohepatitis.    J Clin Gastroenterol 2003; 37(2): 177-182.
12) Koç M, Onuk MD, Koruk M, Memik F. Therapeutic  effect of  oral  recombinant humangranulocyte  macrophage – colony  stimulating  factor in  radiotherapy-inducedesophagitis.Hepato-Gastroenterology  2003; 50: 1297-1300.
13) Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M. Bleeding Due to Repeat Sphincterotomy in the EarlyPeriod. Am J Gastroenterol 2003; 98(8): 1894.
14) Savaş MC, Kadayıfçı A, Koruk M. Safety of ERCP During Pregnancy. Am JGastroenterol 2003; 98(10): 2332.
15) Koruk M, Tayşi S,  Savaş MC,   Yılmaz Ö,  Akçay F, Karakök M. Oxidative Stress andEnzymatic Antioxidant Status in Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis. Annals ofClinical and Laboratory Science  2004; 34(1): 57-62.
16)Kadayıfçı A, Gulşen MT, Koruk M,  Savaş MC. Doxycycline-induced pill esophagitis.Diseases of  the Esophagus 2004; 17(2): 168-171.
17) Sevinç A, Büyükberber S, Camcı C, Koruk M, Savaş MC, Türk HM, Sarı İ, Büyükberber Granulocytic Sarcoma of the Colon and Leukemic Infiltration of the Liver in a Patient Presenting with Hematochezia and Jaundice. Digestion 2004; 69: 262-265.
18) Koruk M, Büyükberber M, Savaş C, Kadayıfçı A. Paraneoplastic cholestasis associatedwith prostate carcinoma. T J Gastroenterol 2004; 15(1): 53-55.
19) Sivri B, Şimşek İ, Hülagu S, Kadayifci A, Tozun N, Akarsu M, Uraz S, Savaş MC,      Koruk M, Bozbas A. The efficacy, safety and tolerability of pantoprazole-based one-week triple therapy in H. Pylori eradication and duodenal ulcer healing. Current MedicalResearch and Opinion 2004; 20(8): 1301-1307.
20) Yüncü M. Eralp A, Koruk M, Sari İ, Bağci C, İnalöz S. Effect of Vitamin A againstMethotrexate-Induced Damage to the Small Intestine in Rats. Med Prin and Prac 2004;13: 346-352.
21) Erol MK, Erol S, Koruk M, Ertek M, BozkurtE: Effects of interferon-α therapy oncardiac function in patients with chronic hepatitis B infection. Heart Vessels 2004; 19:263-266.
22) Büyükberber M, Savaş MC, Gülşen MT, Koruk M, Kadayıfçı. Argon plasma coagulationin the treatment of hemorrhagic radiation proctitis. T J Gastroenterol 2005; 16(4):232-235.23) Bahcecioğlu IH, Koruk M, Yılmaz O, Bolukbaş C, Bolukbaş F, Tuncer I, Ataseven H,Yalcın K, Özercan IH. Demographic and clinicopathological characteristics of Nonalcoholic fatty liver disease in the East-Southeastern Anatolia regions in Turkey.Med Princ Pract  2006; 15(1): 62-68.
24)Gulsen MT, Savas MC, Koruk M, Kadayifci A, Demirci F. Fascioliasis: a report of fivecases presenting with common bile duct obstruction. The Journal of  Medicine 2006; 64(1): 17-19.
25) Büyükberber M, Demirci F, Savaş MC, Kis C, Gülşen MT, Koruk M. Pill esophagitiscaused by telithromycin: A case report. T J Gastroenterol 2006; 17(2): 113-115.
26) Buyukberber M, Koruk M, Savas MC, Gulsen MT, Pehlivan Y, Deveci R, Sevinç A,Gergerlioglu S. Leptin levels in the differential diagnosis between bening and malignantAscites.World Journal of Gastroenterology 2007; 13(3): 398-402.
27)Özaslan M, Özaslan E, Barsgan A, Koruk M. Mutations in the S gene region of hepatitisB virus genotype D in Turkish patients. Journal of Genetics 2007; 86(3): 195-201.
28) Yılmaz O, Koruk I, Çayır K, Koruk M, Yılmaz A. Usefulness of Serum Insulin-LikeGrowth Factor (IGF-1) and Insulin-Like Grorwth Factor Binding Protein-3 (IGFBP-3)For Colorectal Cancer Diagnosis. International J Hematology and Oncology 2009; 19(1):23-27.
29)Buyukberber M, Savas MC, Bağcı C, Koruk M, Gülşen MT, Tutar E, Bilgiç T, Deveci R,Küçük C. The beneficial effect of propolis on cerulein-induced experimental acutePancreatitis in rats. Turk J Gastroenterol 2009; 20 (2): 122-128.
30) Buyukberber M, Savas MC, Bağcı C, Koruk M, Gülşen MT, Tutar E, Bilgiç T, Ceylan Therapeutic effect of caffeic acid phenethyl ester on cerulein-induced acute
31) Buyukberber M, Koruk I, Çıkman O, Koruk M, Küçükoglu ME, Sakman A, Demir O,Sahinoz S. Serum cystatin C measurement in differential diagnosis of intra andExtrahepatic cholestatic diseases. Ann Hepatol 2010; 9(1): 58-62.32) Savaş MC, Koruk İ, Koruk M, Kadayıfcı A, Sarı İ. Association of Prion Protein withthe Stage of Liver Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis. Medical J Trakya University2010; 27(4): 373-7.
33) Karslıgil T, Mehli M, Koruk M, Ekşi F. Urea Breath Test and Spesific IgA inHelicobacter Pylori Infection. Nobel Medicus 2010; 6(3): 46-50.
34) Pehlivan S, Ovayolu N, Koruk M, Pehlivan Y, Ovayolu Ö, Gülşen MT. Effect ofproviding information to the patient about upper gastrointestinal endoscopy on thepatient’s perception, compliance and anxiety level associated with the procedure.Turk J Gastroenterol 2011; 22(1): 10-17.
35) Kilic İH, Koruk MM, Özaslan M, Karagöz D, Zer Y, Koruk M, Uyar C, Guler İ.Mutation analysis of protein kinase binding domain of HCV NS5A gene isolatedfrom patients with chronic hepatitis C. İnter J Pharmacology 2012; 8(6): 519-526.
36) Koruk İ, Özdemir H, Aydınlı M, Tarakcıoğlu M, Koruk M. Cytokeratin 18 andacute pancreatitis: Can it be a serological predictive marker. Turk J Gastroenterol2012; 23(6): 759-763.
37) Oguz A, Atay AE, Tas A, Seven G, Koruk M. Predictive role of acute phasereactans in the response to therapy in patients with chronic hepatitis C virus infection.Gut Liver 2013 Jan; 7(1): 82-8.
38) Dağ MS, Aydınlı M, Öztürk ZA, Türkbeyler İH, Koruk İ, Savaş MC, Koruk M,Kadayıfcı A. Drug- and herb-induced liver injury: A case series from a single center.Turk J Gastroenterol 2014; 25: 41-5.
39) Kadayıfcı A, Atar M, parlar S, Balkan A, I Koruk, Koruk M. Transnasal endoscopyis preferred by transoral endoscopy experienced patients. J Gastrointestin Liver Dis2014 Mar; 23(1): 27-31.
40) Idilman R, Gunsar F, Koruk M, Keskin O, Meral CE, Gulsen M, Elhan AH, Akarca US,Yurdaydın C. Long-term entecavir or tenofovir disoproxil fumarate therapy inthreament-naive chronic hepatitis B patients in the real-world setting. J Viral Hepat.2014 Nov 28. doi:10.1111/jvh.12358.

B) Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1) Süleyman H, Büyükokuroğlu ME, Koruk M, Akçay F, Kızıltunç A, Gepdıremen A. Theeffects  of  hıppophae  rhamnoides  extract  on gastric  tissue glutathione level and ethanol-induced  ulcer formation: a comparison study  with  melatonin and omeprazole in rats. TheFirst  Congress  of   Balkan   Association  of  Biosciences  XV th  National   Congress  ofBiochemistry   Clinical   Laboratory   Automation    Symposium-II.  April  20-24,   1999,Antalya,  Turkey.   Abstract Book P544.
2) Onuk MD,  Uslu H, Varoğlu E,  Koruk M.  The effect  of  eradication  therapy  on  gastricemptying  in  patients  with  helicobacter  positive duodenal ulcer. 7th UEGW 1999, Roma.Gut 1999; 45 (suppl V): A119.
3) Koruk M,   Aksoy H,   Onuk MD,  Akçay F,   Polat G.  The antioxidant capacity and nitricoxide in patients  with  cirrhosis.  Falk Symposium  No 117,  Hepatology  2000   May  4-6,2000  Munich  (Germany).
4) Koruk M, Polat G, Bozkurt E, Onuk MD, Okçu N. Normal  koroner anjiografili hastalardaüst  gastrointestinal  endoskopi  bulguları.   IV International  Euro-Asian GastroenterologistCongress 29 May – 2 June 2000  Tashkent (Uzbekistan).
5) Yıldırım M, Onuk MD, Varoğlu E, Koruk M, Özçiçek F.  Technetium-99m  HMPAOleucocyte    scintigraphy   in   acute   pancreatitis   following    endoscopic    retrogradecholangiopancreatography. World Congress of Gastroenterology, February 24 – March 1,2002, Bangkok, Thailand.  Journal of Gastroenterology and Hepatology 2002; 17(suppl):A501.
6) Onuk MD, Koruk M, Bozkurt E. Hemodynamic and Biochemical Changes After Large-Volume  Paracentesis  with  Dextran  70 in  Patients  with  Cirrhosis.  37 th Annual Meetingof the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 18-21, 2002, Madrid,Spain.  Journal  Hepatology 2002; 36 (suppl no. 1): 207.
7)  Onuk MD, Koç M, Koruk M. Oral  granulocyte  macrophage-colony  stimulating  factor(GM-CSF) on  the  management  of   radiation-induced  esophagitis.  10 th  UEGW 2002,Geneva. Gut 2002; 51 (suppl III): A205.
8) Koruk M,  Yılmaz Ö,  Savaş MC,  Tayşi S,   Yılmaz A,  Gündoğdu C.   Serum  lipids,lipoproteins  and  apolipoproteins  levels  in  patients  with  nonalcoholic steatohepatitis.10 th  UEGW 2002,  Geneva. Gut 2002; 51 (suppl III): A134.
9) Kadayıfçı A, Koruk M, Savaş MC, Seçkin B. The effect of peppermint-oil on intestinaltransit time  of  patients  with  irritabl  bowel  syndrome.  12 th  World  Congress  of  TheInternational    Association   of   Surgeons   and    Gastroenterologist    2002,   İstanbul.Hepato-Gastroenterology  2002; 49 (suppl II): CXXII.
10) Koruk M,  Özkılıç Ş,  Savaş MC,   Özkılıç C,   Çelen Z,  Kadayıfçı A.  Evaluation   ofgallbladder   motor   function   and   biliary   dynamics   by   quantitative   hepatobiliaryscintigraphy  in   patients   with   liver  cirrhosis.   12 th   World   Congress   of    TheInternational   Association   of    Surgeons   and    Gastroenterologist   2002,   İstanbul.Hepato-Gastroenterology  2002; 49 (suppl II): CLXXVI.
11) Koruk M,  Yılmaz Ö,  Tayşi S,  Savaş MC,  Karakök M,  Akçay F,  Yılmaz A. Serumlevels of acute phase proteins in patients with nonalcoholic steatohepatitis. 12 th  WorldCongress  of   The  International   Association  of   Surgeons  and   Gastroenterologist2002,  İstanbul.   Hepato-Gastroenterology   2002; 49 (suppl II): CLXXVII.
12) Koruk M, Savaş MC, Sarı İ, Kadayıfçı A.  Prion P: a new marker of histologic activityin chronic viral hepatitis. 12 th  World   Congress  of   The  International  Association  ofSurgeons  and   Gastroenterologist   2002,  İstanbul. Hepato-Gastroenterology 2002; 49(suppl II): CLXXVII.
13) Koruk M,  Savaş MC,  Pirim İ,  Yılmaz Ö,  Taysi S,  Karakök M,  Yılmaz A.   SerumUbiqutin  levels in patients with nonalcoholic steatohepatitis. 12 th  World  Congress  ofThe International  Association  of   Surgeons  and   Gastroenterologist   2002,  İstanbul.Hepato-Gastroenterology 2002; 49 (suppl II): CLXXVII.
14) Savaş MC, Güney C, Kadayıfçı A, Kubar A, Koruk M, Uygun A.  High  prevalence ofTT virus  infection  in  patients  with  chronic  liver  diseases. 12 th  World  Congress  ofThe International  Association  of   Surgeons  and   Gastroenterologist   2002,   İstanbul.Hepato-Gastroenterology 2002; 49 (suppl II): CLXXXVI.
15) Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M. High incidence of cholangiocarcinoma in southeastregion  of  Turkey.   12 th   World   Congress   of    The   International   Association   ofSurgeons  and   Gastroenterologist   2002,  İstanbul. Hepato-Gastroenterology 2002; 49(suppl II): CLXXXVIII.
16) Kadayıfçı A, Koruk M, Savaş MC, Demirci F. Doxycyline-induced pill esophagitis inthree cases. 12 th   World  Congress  of   The International  Association of  Surgeons  andGastroenterologist   2002,   İstanbul.  Hepato-Gastroenterology   2002; 49 (suppl II):XXXVIII.
17) Savaş MC, Koruk M, Uygun A, Kadayıfçı A. Lamivudine treatment in patients with livercirrhosis due to replicating hepatitis B infection. Falk Symposium  No 137, LiverDiseases: Advances in Treatment and Prevention  October  17-19, 2003  Freiburg(Germany).
18) Savaç MC, Kadayıfcı A, Koruk M. Therapeutic ERCP during pregnancy without scopicexamination. 11 th  United European Gastroenterology Week  2003, Madrid, Spain.
19) Gülşen M, Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M. İnterferon alfa-induced acute pancreatitis:A case report. Falk Symposium  No 143, Pancreatitis Advences in Pathobiology,Diagnosis and Treatment, October 14-15, 2004   Freiburg (Germany).
20) Gülşen M, Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M. The risk of  post ERCP pancreatitis inerbotom method. Falk Symposium  No 143, Pancreatitis Advences in Pathobiology,Diagnosis and Treatment, October 14-15, 2004   Freiburg (Germany).
21) Karslıgil T, Mehli M, Koruk M, Ekşi F, Urea Breath Test and Spesific IgA inHelicobacter Pylori İnfections. The 2nd Congress of Immun-Mediated  Diseases  2007,Moscow, Russia.  Journal  of  The  Association of  Pediatric Allergists and Immunologistsof Russia  2007; 11 (Suppl 2): 64.
22)Kadayıfcı A, Parlas S, Aydınlı A, Koruk İ, Demir U, Balkan A, Dağ MS, Koruk M, Savas tolerability and acceptability of  unsedated transnasal endoscopy. 18th United European Gastroenterology Week, Oct 23-27, 2010, Barcelona, Spain.
23) Koruk I, Aydınlı M, Koruk M. Very Early HBsAg Seroconversion in Chronic HepatitisBwith Pegintron alfa 2a Monotherapy. APASL Congress, Bangkok, Hepatol Int 2011;5 (1): 132.
24)Kadayıfcı A, Babacan T, Koruk İ, Aydınlı M, Savas MC, Koruk M. The effect of obesity,Dislipidemia and diabetes mellitus on the risk of post-ERCP panceatitis. 19th UEGWOctober 22-26, 2011, Stockholm, Sweden. Gut 2011; 60(Suppl 3): A341.
25) Balkan A, Koruk İ, Balkan Y, Orkmez M, Aydınlı M, Koruk M. Serum cytokeratin 18levels in inactive HBsAg carrıers and active chronic hepatitis B patients and its relationwith hepatic injury. The 62nd Annual Meeting of AASLD 2011, November 4-8, SanFrancisco, Hepatology 2011; 54 (4, suppl): 610A.
26) Idılman R, Keskin O, Bozdayı A, Yurdaydın C, Gunsar F, Meral CE, Akarca US, KorukM, Gulsen MT. Effectiveness and safety of entecavir and tenofovir in chronic hepatitis bPatients: A multicenter Turkish study in clinical practice. The 64nd Annual Meeting ofAASLD 2013, November 1-5, Washington, DC
27) Idılman R, Keskin O, Gunsar F, Koruk M, Meral CE, Tuzun A, Gulsen MT, Elhan AH,Akarca US, Yurdaydın C. Entecavir and Tenofovir Monotherapy in Threatment-NaivePatients With Chronic Hepatitis B: A Multicenter Turkish Study in Clinical Practise.49th Annual Meeting of EASL 2014, London. J Hepatol 2014; 60: S440.

C) Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1)Koruk M. Metabolik Karaciğer Hastalıklarına Yaklaşım. Değertekin H, Yalçın K (editörler): Karaciğer Hastalıklarına Klinik Yaklaşım. Birinci baskı. İstanbul, Pars yayıncılık, 2009: 184-189.

D) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1)  San A,  Koruk M.  Tiroid  ve  Böbrek.  Türkiye  Klinikleri   1989; 5: 348-52.
2)  Yılmaz A,  San A,  Koruk M,  Bakan E,  Aydın NE, Yiğitoğlu R.  Kronik  böbrekyetmezliğinde  üst  gastrointestinal  sistemin  endoskopik  ve  mikroskopik  bulgularıile serum  bazal  gastrin  seviyeleri  üzerine  bir  çalışma.  Atatürk  Üniversitesi Tıp Fak.Tıp Bülteni 1990; 2: 245-51.
3)  Ateşal S,   Şenocak H,   Koruk M,  Koçak H,  Alp N.   Tek  koroner  arter  anomalisi.Türkiye  Klinikleri  Kardiyoloji  1990; 3: 204-6.
4)  Koruk M,  Polat G,  Onuk MD,  Yılmaz A.  Erzurum  yöresinde  üst  gastrointestinalendoskopi  sonuçları.  Atatürk  Üniversitesi  Tıp  Dergisi   1999;31:117-20.
5)  Koruk M,  Polat G,  Balık A,  Onuk MD,  Yılmaz A.   Erzurum  yöresinde   akut  üstgastrointestinal   kanamalı   hastaların   özellikleri.   Endoskopi   1999; 10(4): 153-7.
6)  Koruk M,  Onuk MD,  Gündoğdu C,  Yılmaz A.   IPSID:  Olgu   sunumu.   AtatürkÜniversitesi  Tıp  Dergisi   1999;31:169-71.
7)  Koruk M,  Onuk MD,  Gürsan N,  Polat G,  Yılmaz A.   Özofagus   kanseri:   klinik,endoskopik  ve  histopatolojik  özellikleri.  Endoskopi   2000; 11(1): 1-5.
8)  Koruk M,  Onuk MD,  Yılmaz A.  Erzurum  yöresinde  siroz  hastalarının  etyolojik veklinik   özellikleri.  T  Klin  J  Gastroenterohepatol   2000;11(1):17-20.
9)  Polat G, Koruk M, Onuk MD, Yılmaz A, Okçu N. Erzurum yöresinde mide kanserinindemografik  özellikleri.   Atatürk  Üniversitesi  Tıp  Dergisi  2000; 32: 63-65.
10) Kaya H,  Kiki İ,  Koruk M,  Gündoğdu M.  Kronik  immün  trombositopenik  purpuradaserum  trombopoietin  düzeyi.  İbni  Sina  Tıp  Dergisi  2000; 5: 156-160.
11) Koruk M,    Onuk MD.   Nonalkolik  Steatohepatitis  (NASH).   Güncel Gastroenteroloji2000; 4(4): 316-322.
12) Onuk  MD,   Koruk M,   Polat G.   Üst  gastrointestinal  endoskopi’de  uygun  olmayanendikasyonlar ( endoskopist hekim mi yoksa teknisyen mi?). Endoskopi  2000; 11(4):119-22.
13) Koruk M, Onuk MD, Bozkurt E, Polat G, Yılmaz A. Koroner anjiogramı normal göğüsağrılı  hastalarda  üst  gastrintestinal  endoskopi. T Klin J Gastroenterohepatol 2001; 12:37-40.
14) Koruk M, Savaş C, Kadayıfçı A, Demirci F. Antitüberküloz ilaçların toksisitesine bağlıfulminan  karaciğer  yetersizliği:  iki  olgu  sunumu. Anadolu Tıp Dergisi 2002; 4: 51-54.
15) Koruk M, Savaş C, Kadayıfçı A, Demirci F.Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi(ERKP)  olgularımızın  analizi.  Endoskopi  2002; 13(4): 144-9.
16) Koruk M, Taysi S, Savaş MC, Yılmaz Ö, Akçay F, Karakök M. Serum levels of acutephase protein in patients with nonalcoholic steatohepatitis. T J Gastroenterol 2003; 14 (1):12-7.
17) Aksoy, A., M. Koruk, F. Akçay. The Relationship Between Malondialdehyde andCeruloplasmin in Chronic Liver Disease. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal ofBiochemistry), 2003; 28: 1-3.18) Koruk, M.,   Ş. Özkılıç, M.C. Savaş, Z. Çelen, A. Kadayıfçı, C.Özkılıç. Hepatobiliyersintigrafi yöntemi ile siroz hastalarının safra kesesi motor fonksiyonları ve safradinamiklerinin değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003; 2; 46-49.
19) Gülşen MT, Büyükberber M, Kis C, Kadayıfçı A, Koruk M, Savaş MC. Yüksek CA 19-9Seviyeleri ile seyreden Bir Bening Biliyer Darlık Olgusu. Türkiye Klinikleri JGastroenterohepatol 2004; 15: 122-125.
20) Koruk M, Pehlivan Y, Karslıgil T, Gülşen M, Kadayıfçı A, Savaş MC. Helicobacterpylori pozitif duodenal ülserli hastalarda monoklonal helicobacter pylori gayta antijentestinin tanısal değeri. Endoskopi  2005; 16(1): 5-10.
21) Günay N, Yıldırım C, Zengin S, Köse B, Çavdar M, Hocagil H, Gülşen M, Savaş C,Koruk M, Kadayıfçı A.Acil servise başvuran üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarİçin, bazı zaman değerlerinin prospektif olarak saptanması. Acil Tıp Dergisi 2006; 7: 17-20.
22) Mehli M, Karslıgil T, Akgün S, Koruk M. Helicobacter Pylori Tanısında Üre Nefes Testive Kaset Testinin (Kart Test) Yeri. Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14(1): 5-10.
23) Pehlivan Y, Koruk M, Gülşen M, Savaş C, Kadayıfçı A. Kronik Viral HepatitliHastalarda Hastalığın evresi İle AST, ALT Oranının İlişkisi, Kronik Hepatitte AST/ALTÖnemi. Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14(2): 28-31.
27) Koruk İ, Koruk M. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Endoskopik Tedavi.Gastroenterohepatoloji 2008; 1(3): 48-52.

E) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ateşal S, Şenocak H, Koruk M, Akçay G, Alp N. Akut miyokard infarktüsünde, infarktüs

öncesi angina pektoris sıklığı ile hastane mortalitesi ve komplikasyonların ilişkisi.VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.26-30 Mayıs 1990, İzmir.

 • Tonbul HZ, San A, Koruk M, Yiğitoğlu R. Diabetik nefropatili hastalarda kaptoprilin

albuminüri üzerine etkisi.VII.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi7-10 Kasım 1990, Kuşadası.3)  Tonbul HZ, San A, Koruk M, Bakan E.  Tip I  ve  tip II  diabetli  vakaların  nefropatiyönünden   karşılaştırılması.VII.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi7-10    Kasım 1990, Kuşadası.4)   Koruk M, San A, Bakan E, Tonbul HZ. KRY ve hemodiyalizin serum tiroid hormonseviyelerine etkileri.VIII.Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 12-14Haziran 1991, İstanbul.

 • Onuk MD, Koruk M, Polat G. Üst gastrointestinal endoskopi isteklerinde yanlış

endikasyonlarla ilgili bir değerlendirme. XIV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 12-16Eylül 1998,İstanbul.The Turkish Journal of Gastroenterology 1998; 9(supp 1): 127.

 • Onuk MD, Varoğlu E, Uslu H, Yıldırım M, Koruk M. Duodenum ülserli hastalarda

helikobakter pilori eradikasyon tedavisinin mide boşalması üzerine etkisinin sintigrafikyöntemle incelenmesi. XIV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 12-16 Eylü1998, İstanbul.The   Turkish Journal of Gastroenterology 1998; 9(supp 1): 46.

 • Onuk MD, Koruk M, Polat G, Yev AR. Erzurum yöresinde kan donörlerinde HBV ve

HCV  seroprevelansı. IV.Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 4-6 Kasım 1998, Ankara.Kongre Kitabı  P46

 • Onuk MD, Koruk M, Yılmaz A, Polat G. Erzurum Yöresinde Siroz Hastalarının

Özellikleri. III.Ulusal Hepatoloji Kongresi 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. Bildiri Kitapçığı,s 49.9)   Koruk M, Onuk MD, Yılmaz A. Karaciğerde yer kaplayan lezyonların tanısındaultrasonografi rehberliğinde karaciğer biyopsisi. III.Ulusal Hepatoloji Kongresi 27-29Mayıs 1999, İstanbul. Bildiri Kitapçığı, s 69.

 • Onuk MD, Koruk M, Yılmaz A. Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında perkütan

karaciğer biyopsi sonuçlarımız.III.Ulusal Hepatoloji Kongresi 27-29 Mayıs 1999, İstanbulİstanbul. Bildiri Kitapçığı, s 69.11) Koruk M, Polat G, Balık A, Onuk MD, Yılmaz A. Erzurum yöresinde akut üstgastrointestinal kanama: sıklık, neden klinik özellikler. XVI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp 2):3712) Onuk MD, Varoğlu E, Yıldırım M, Koruk M, Hacıbeyoğlu İ, Levent A.  ERCP   sonrasıgelişen  hafif  akut   pankreatitin  sintigrafik  yöntemle   araştırılması.   XVI .   UlusalGastroenteroloji  Kongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. The Turkish J Gastroenterology1999;10(supp 2):50.13) Koruk M,  Onuk MD,  Polat G,  Okçu N,  Yılmaz A. Erzurum  yöresinde  mide  kanseri:demografik, endoskopik, histopatolojik ve klinik özellikleri. XVI. Ulusal GastroenterolojiKongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp 2): 4114) Onuk MD,  Öztopuz A,  Koruk M,  Polat G. Erzurum   yöresinde   özofagus  ve   midekanserinde  etyolojik  faktörler  üzerine  bir  araştırma.  XVI. Ulusal  GastroenterolojiKongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp 2): 4115) Onuk MD, Koruk M, Polat G, Okçu N, Yılmaz A. Erzurum yöresinde özofagus kanseri:demografik, endoskopik, histopatolojik ve klinik özellikleri. XVI. Ulusal GastroenterolojiKongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp 2): 4116) Koruk M,  Polat G,  Onuk MD,  Yılmaz A. Erzurum  yöresinde  üst   gastrointestinalendoskopi sonuçları. XVI. Ulusal  Gastroenteroloji  Kongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya.The Turkish J Gastroenterology 1999;10(supp 2): 86.17) Koruk M, Bozkurt E, Onuk MD, Polat G. Koroner anjiografileri normal göğüs ağrılıhastalarda üst gastrointestinal endoskopi ile bulunan lezyonlar. 17.Ulusal GastroenterolojiHaftası 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 2000; 11(supp 1): 21.18) Onuk MD, Yıldırım M, Varoğlu E, Polat G, Koruk M. Gastroözofageal reflü hastalarındacisaprid’in mide boşalma zamanına etkisinin sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi.

 1. Ulusal Gastroenteroloji   Haftası 3-8 Ekim 2000,  Antalya.  The  Turkish  J

Gastroenterology 2000; 11(supp 1): 3319) Koruk M,  Onuk MD,  Akçay F,  Polat G.  Kronik   karaciğer   hastalarında  serumtrombopoietin  düzeyleri  ve  trombosit  sayısı  ile  ilişkisi. 17. Ulusal  GastroenterolojiHaftası  3-8  Ekim  2000,   Antalya.   The   Turkish   J  Gastroenterology  2000; 11(suppl   1):110.20) Koç M, Onuk MD, Koruk M. Radyoterapiye bağlı özofajitin tedavisinde oral granulocytemacrophage  colony  stimulating  factor (GM-CSF).  18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası25-30 Ekim 2001,  Antalya. The   Turkish  J   Gastroenterology   2001; 12(suppl 1): 14.21) Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M, Araz M. Obezite tedavisinde intragastrik balonuygulaması. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya. The  TurkishJ Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 74.22) Savaş MC, Demirci F, Kadayıfçı A, Koruk M. Dieulafoy Lezyonu: Tekrarlayan masif üstgastrointestinal kanama nedeni. 18. Ulusal Gastroenteroloji  Haftası  25-30  Ekim  2001,Antalya. The  Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 84.23) Savaş MC, Koruk M. Kostik madde alımı sonucu erken dönemde fatal viskusperforasyonu gelişen bir olgu. 18. Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası  25-30  Ekim  2001,Antalya.  The Turkish  J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 86.24) Karakök M, Aydın A, Sarı İ, Koruk M, Savaş MC. Özofagusun Paget’s hastalığı: Birolgu sunumu. 18. Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası  25-30  Ekim  2001,  Antalya.  TheTurkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 87.25) Türk M, Koruk M, Savaş MC, Büyükberber S, Camcı C. Yaygın kemik ve ciltmetastazları ile  nüks  gösteren  kolon  Ca olgusu.  18. Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası25-30  Ekim 2001,  Antalya.  The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 109.26) Demirci F, Koruk M, Savaş MC, Kadayıfçı A, Okan V. Sistik kanal açılım anomalisi ilebirlikte akut biliyer pankreatit olgusu. 18. Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası  25-30  Ekim2001,  Antalya.  The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 127.27) Savaş MC, Kadayıfçı A, Koruk M, Şirikçi A, Karakök M,Camcı C.  ERCP  ile  tanıkoyduğumuz musin sekrete eden kolanjiokarsinom olgusu. 18. Ulusal  GastroenterolojiHaftası 25-30 Ekim 2001, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1):133.28) Savaş MC, Kadayıfçı A, Koruk M, Demirci F. Tek  adımda  yerleştirilen  plastik  biliyerstent deneyimimiz. 18. Ulusal  Gastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim 2001, Antalya. The JTurkish Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 134.29) Demirci F, Savaş MC, Koruk M, Kadayıfçı A. Endoskopik  yöntemle  tedavi  edilenkoledok  kist  hidatik  olgusu.  18. Ulusal  Gastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim 2001,Antalya. The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 135.30) Aksoy H, Koruk M, Akçay F.  The  relationship  between  serum  malondialdehyde  andceruloplasmin in chronic liver disease. 18. Ulusal  Gastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim2001, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1): 153.31) Savaş MC, Koruk M. Kronik hepatit B’li bir hastada interferon tedavisi sırasında gelişenretinopati. 18. Ulusal  Gastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim 2001, Antalya. The Turkish JGastroenterology 2001; 12(suppl 1): 156.32) Koruk M,  Savaş MC,  Kadayıfçı A,  Demirci F, Kilisli H.  Antitüberküloz    ilaçlarıntoksisitesine bağlı fulminan karaciğer yetersizliği (FKY): İki vaka takdimi. 18. UlusalGastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim 2001, Antalya. The Turkish J Gastroenterology2001; 12(suppl 1): 167.33) Koruk M, Savaş MC, Kadayıfçı A, Demirci F. ERCP olgularımızın analizi. 18. UlusalGastroenteroloji Haftası  25-30  Ekim 2001, Antalya. The Turkish J Gastroenterology2001; 12(suppl 1): 187.34) Savaş MC, Karslıgil T,  Koruk M, Demirci F, Kadayıfçı A. Endoskopik olarak tanıkonulan ve ağızdan çıkarılan taenia saginata olgusu. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası25-30 Ekim 2001, Antalya. The Turkish J Gastroenterology 2001; 12(suppl 1):19035) Koruk M,  Savaş C,  Kadayıfçı A, Demirci F.  Tedaviye  yönelik   üst   gastrointestinalendoskopik  işlem  yapılan  olgularımızın  analizi.   18. Ulusal  Gastroenteroloji Haftası25 – 30   Ekim 2001, Antalya.  The  Turkish  J  Gastroenterology 2 001; 12(suppl 1):191.36) Yüncü M, Eralp A,  Sarı İ,  Koruk M,  İnalöz SS,  Bağcı C.  Metotreksatın  sıçan  incebarsaklarında yaptığı harabiyete A vitamininin etkisi. VI. Ulusal Histoloji ve EmbriyolojiKongresi 12-15 Ekim 2002, İstanbul.37) Koruk M,  Savaş MC,  Pirim İ,  Yılmaz Ö,  Tayşi S,  Karakök M,  Yılmaz A.  Nonalkoliksteatohepatitli  hastalarda  serum  ubiquitin  düzeyleri.  19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası1-6 Ekim 2002,  Antalya.  The Turkish  J  Gastroenterology  2002; 13 (suppl 1): 64.38) Savaş MC,  Koruk M,   Kadayıfçı A.   Sump    sendromu    ve   sfinkterotomi  ile  başarılıtedavisi.  19. Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası  1-6  Ekim  2002,   Antalya. The  Turkish  JGastroenterology  2002; 13 (suppl 1): 71.39) Savaş MC,  Koruk M,   Kadayıfçı A.  Başkonuş İ,  Aybastı N.   İyatrojenik   koledokyaralanmasında biliyer stent ile tedavi. 19. Ulusal  Gastroenteroloji   Haftası   1-6  Ekim2002,  Antalya.   The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 72.40) Savaş MC, Koruk M,  Kadayıfçı A, Demirci F. ERCP sırasında iğne uçlu papillotom ileönkesi  (precut)  yaptığımız  hastalar.  19. Ulusal  Gastroenteroloji   Haftası   1 – 6  Ekim2002,  Antalya.   The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 72.41) Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M, Demirci F. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ERCPolgularımızda Kolanjiokarsinom sıklığı. 19. Ulusal  Gastroenteroloji   Haftası   1-6  Ekim2002,  Antalya.   The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 75.42) Koruk M,  Özkılıç Ş, Savaş MC, Çelen Z, Kadayıfçı A.  Sirozlu  hastaların  safra    kesesiejeksiyon  fraksiyonlarının ve safra  dinamiklerinin  hepatobiliyer  sintigrafi  yöntemi  iledeğerlendirilmesi.  19.  Ulusal    Gastroenteroloji   Haftası   1 – 6   Ekim   2002,   Antalya.The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 77.43) Kadayıfçı A, Koruk M, Savaş MC, Seçkin B. Nane yağının irritabl barsak sendromluhastalarda intestinal transit zamanına etkisi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1- 6  Ekim2002,  Antalya.   The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 100.44) Savaş MC, Koruk M,  Kadayıfçı A. İntestinal   obstruksiyona  yol  açan   fitobezoar.   19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1-6 Ekim 2002, Antalya. The Turkish  J  Gastroenterology2002; 13 (suppl 1): 105.45) Savaş MC, Koruk M. Sirozlu hastalarda üst GİS kanama nedeni olarak Gave sendromu(Watermelon stomach). 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1 – 6   Ekim   2002,   Antalya.The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 105.46) Savaş MC, Koruk M,  Kadayıfçı A, Savaş E, Karslıgil T. Obstruktif sarılık ile başvuranERCP ile tanı konan Fasiola hepatika olgusu.  19.  Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası  1- 6Ekim  2002,  Antalya.   The  Turkish  J   Gastroenterology 2002; 13(suppl 1): 106.47) Savaş MC, Koruk M,  Kadayıfçı A.  Buried  Bumper  sendromu:  Perkutan  endoskopikgastrostominin  nadir  görülen  bir  komplikasyonu.  19.  Ulusal  Gastroenteroloji  Haftası1-6 Ekim 2002,  Antalya.  The Turkish  J  Gastroenterology  2002; 13 (suppl 1): 106.48) Koruk M,  Savaş MC, Kadayıfçı A, Demirci F.   ERCP olgularımızın analizi.  19. UlusalGastroenteroloji   Haftası  1-6  Ekim  2002,  Antalya.  The Turkish   J   Gastroenterology2002; 13 (suppl 1): 114.49) Kadayıfçı A, Koruk M,  Savaş MC, Demirci F. Doksisikline  bağlı  hap  özofajiti:  3 olgusunumu. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1 – 6   Ekim   2002,   Antalya. The  Turkish  JGastroenterology 2002; 13(suppl 1): 125.50) Koruk M,  Savaş MC, Sarı İ, Kadayıfçı A. Prion protein: Kronik viral hepatitte histolojikaktivitenin  yeni  bir  belirleyicisi.  19.  Ulusal  Gastroenteroloji   Haftası  1-6  Ekim 2002,Antalya.  The Turkish  J  Gastroenterology  2002; 13 (suppl 1): 130.51) Koruk, M.,  M.C. Savaş, A. Uygun, A. Kadayıfçı, ² Replikatif hepatitis B virusenfeksiyonuna bağlı karaciğer sirozlu hastalarda lamivudin tedavisi: randomize kontrollübir çalışma ²,  20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 29, Kuşadası,  2003.52) Sivri, B., İ. Şimşek, S. Hülagu, A. Kadayıfçı, N. Tözün, M. Akarsu, S. Uraz, M.C. Savaş,

 1. Koruk, A. Bozbaş, ² Duodenal ülser iyileşmesi ve H. Pylori eradikasyonunda bir

haftalık pantoprazol, amoksisilin ve klaritromisin’den oluşan üçlü tedavinin etkinliği,güvenirliliği ve tolere edilebilirliği ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The TurkishJournal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 39, Kuşadası,  2003.53) Onuk, M.D., M. Koruk, Ö. Yılmaz, ² Malign özofagus darlıklarında endoskopik yollaself-expandable metal stent uygulaması ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, TheTurkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 60, Kuşadası,  2003.54) Savaş, M.C., A. Kadayıfçı, M. Koruk, ² Gebe hastalarda skopi kullanmadan yapılanterapötik ERCP ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 91, Kuşadası,  2003.55) Koruk, M., M. Kayış, A. Tutak, M.C. Savaş, A. Kadayıfçı, ² Gaziantep yöresindekaraciğer sirozu hastalarının demografik özellikleri ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 104, Kuşadası,  2003.56) Koruk, M., S. Tayşi, M.C. Savaş, Ö. Yılmaz, F. Akçay, M. Karakök, ² Nonalkoliksteatohepatitli hastalarda oksidatif stres ve enzimatik anti-oksidan kapasite ², 20. Ulusal        Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1),124, Kuşadası,  2003.57) Kadayıfçı, A., M.C. Savaş, M. Koruk, ² Tekrar sfinkterotominin başarısı ve erkendönemde kanama ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 175, Kuşadası,  2003.58) Savaş, M.C., A. Kadayıfçı, M. Koruk, F. Demirci, M. Büyükberber, M. Gülşen, ² Videoendoskopik digital kayıt sistemlerinde gelişmeler ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 176, Kuşadası,  2003.59) Savaş, M.C., M. Koruk, A. Kadayıfçı, ² Masif kanayan duodenal Dieulafoy lezyonununendoskopik bant ligasyonu ile başarılı tedavisi ², 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.14 (suppl 1), 179, Kuşadası,  2003.60) Bağcı C, Bilgiç MT, Koruk M, Koçer E, Gergerlioğlu S, Sarı İ.  Deneysel böbrek tümörümodelinde propolisin koruyucu etkisinin araştırılması. 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi2004, Konya.61) Kadayıfçı A, Büyükhatipoğlu H, Şimşek İ, Koruk M. Türkiye’de H. Pilorieradikasyonunda PPİ, klaritromisin ve amoksisilin rejimlerinin etkinliği: Bir meta analiz.

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of  Gastroenterology, Vol.15

(suppl 1), SB.01/4, Antalya,  2004.62) Gülşen MT, Koruk M, Bağcı C, Gergerlioğlu S, Savaş MC, Tarakçıoğlu M, BüyükberberM, Kadayıfçı A. Deneysel karaciğer fibrozisine caffeic acid phene thyl ester’in etkisi.

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of  Gastroenterology, Vol.15

(suppl 1), SB.04/4, Antalya,  2004.63) Gülşen MT, Kadayıfçı A, Büyükberber M, Savaş MC, Koruk M. Varis dışı gastro-intestinal kanamalarda argon plazma koagülasyon. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), SB.08/5, Antalya,  2004.64) Yılmaz N, Dolgun E, Bahçecioğlu İH, Yalçın K, Karıncaoğlu M, Tuncer İ, Koruk M,Bölükbaşı C, Aslan M. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüberküloz peritonitOlguları: Klinik ve laboratuvar özellikleri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), SB.09/8, Antalya,  2004.65) Savaş MC, Büyükberber M, Tarakçıoğlu M, Deveci R, Koruk M, Kadayıfçı A.Kolestazlı hastalarda serum delta bilirubin düzeyleri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.01/3, Antalya,  2004.66) Gülşen MT, Büyükberber M, Koruk M, Savaş MC, Kadayıfçı A. 21. UlusalHaftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.01/35, Antalya,2004.67) Büyükberber M, Gülşen MT, Savaş MC, Şahinöz S, Koruk M, Kadayıfçı A. 21. UlusalGastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1),PB.01/41, Antalya, 2004.68) Gülşen MT, Kadayıfçı, Savaş MC, Koruk M. ERCP sonrası gelişen komplikasyonlaraerbetomun etkisi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.06/3, Antalya,  2004.69) Gülşen MT, Savaş MC, Koruk M, Koçer NE, Kadayıfçı A, Sarı İ. İnlet patch vehelikobaktervpilori ile ilişkisi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.07/8, Antalya,  2004.70) Gülşen MT, Kadayıfçı, Büyükberber M, Savaş MC, Koruk M. Disfaji ile başvuranhastalarda hapa bağlı özofajit sıklığı. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The TurkishJournal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.07/27, Antalya,  2004.71) Savaş MC, Erbağcı İ, Büyükberber M, Koruk M, Gülşen MT, Kadayıfçı A, Bekir AN.Kombine tedavi alan kronik hepatitis C hastalarında tedavisi esnasında oluşan retinalkomplikasyonlar. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish  Journal ofGastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.12/43, Antalya,  2004.72) Gülşen MT, Karslıgil T, Koruk M, Savaş MC, Büyükberber M, Kadayıfçı A. Kronikhepatitis C hastalarında aile içi bulaşma riski. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish  Journal of  Gastroenterology, Vol.15 (suppl 1), PB.12/99, Antalya,  2004.73) Koruk M, Pehlivan Y, Savaş MC, Kadayıfçı A, Büyükberber M, Gülşen MT. Viraletyolojili kronik karaciğer hastalarında hastalığın evresi ile AST/ALT oranı arasında ilişki.

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of  Gastroenterology, Vol.15

(suppl 1), SB.12/138, Antalya,  2004.74) Koruk M, Gülşen MT, Bağcı C, Gergerlioğlu S, Sarı İ, Koçer E, Tarakçıoğlu M, SavaşMC, Kadayıfçı A. Deneysel karaciğer fibrozisine propolisin etkisi. I. Hepato Gastro-Enteroloji Kongresi. Endoskopi, Vol 15, SB 40, Ankara, 2004.75) Büyükberber M, Koruk M, Savaş MC, Gülşen MT, Pehlivan Y, Deveci R. Asitlerinayırıcı tanısında serum ve asit leptin düzeylerinin önemi. 2. Hepato GastroenterolojiKongresi. Endoskopi, Vol 16, SB 09, Antalya, 2005.76) Savaş MC, Büyükberber M, Tataroğlu Ş, Koruk M, Gülşen MT, Tarakçıoğlu M. Beningve malign asitin ayırıcı tanısında vasküler endotelyal büyüme faktörünün yeri.

 1. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. Endoskopi, Vol 16, P 59, Antalya, 2005.

77)  Gülşen MT, Savaş MC, Koruk M, Kadayıfçı A, Büyükberber M. Gaziantep yöresindekiKolanjiokarsinom olgularının demografik özellikleri. 2. Hepato GastroenterolojiKongresi. Endoskopi, Vol 16, P 61, Antalya, 2005.78) Büyükberber M, Savaş MC, Bağcı C, Koruk M, Gülşen MT, Tutar E, Bilgiç T, CeylanNÖ. Ratlarda cerulein ile oluşturulan deneysel akut pankreatit modelinde CAPE’nintedavi edici etkinliği.  2. Hepato Gastroenteroloji  Kongresi. Endoskopi, Vol 16, P 97,Antalya, 2005.79) Büyükberber M, Savaş MC, Bağcı C, Koruk M, Gülşen MT, Tutar E, Bilgiç T, Deveci R.Ratlarda cerulein ile oluşturulan deneysel akut pankreatit modelinde propolisin etkinliği.

 1. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. Endoskopi, Vol 16, P 98, Antalya, 2005.

80) Gülşen MT, Yumru M, Büyükberber M, Kalender ME, Sarı İ, Koruk M, Savaş MC,Kadayıfçı A, Demirci F. Soliter rektal ülserli hastaların psikiyatrik değerlendirmesi. 3.Hepato Gastroenteroloji  Kongresi. Endoskopi, Vol 16, Kongre özel sayısı, P 16, Antalya,2006.81) Gülşen MT, Pehlivan Y, Arıkan C, Büyükberber M, Koruk M, Savaş MC, Kadayıfçı A,Demirci F. Gaziantep yöresindeki sirozlu hastaların demografik ve etyolojik özellikleri. 3.Hepato Gastroenteroloji  Kongresi. Endoskopi, Vol 16, Kongre özel sayısı, P 48, Antalya,2006.82) Gülşen MT, Koruk M, Oğuz A, Tarakçıoğlu M, Savaş MC. Kronik hepatitis C hastaların-da tedaviye erken cevabın değerlendirilmesinde akut faz proteinlerinin öngörü değeri. 3.Hepato Gastroenteroloji  Kongresi. Endoskopi, Vol 16, Kongre özel sayısı, P 49, Antalya,2006.83) Karaduman A, Koruk M, Baltacı Y, Çakmak EA, Göğüş F, Bağcı C. Deneysel karaciğerfibrozisine karvakrolün etkisi. 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Turkish Journal ofGastroenteroloji, Vol. 18 (Suppl 1), SS-13, Nevşehir, 200784) Pehlivan S, Ovayolu N, Koruk M, Uçan Ö, Gülşen MT. Üst Gastrointestinal Endoskopiİşleminde Bilgilendirmenin Hastanın İşlemi Algılamasına, İşleme Uyumuna ve AnksiyeteDüzeyine Etkisi. 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Turkish Journal ofGastroenteroloji, Vol. 18 (Suppl 1), PS-2, Nevşehir, 2007.85) Karslıgil T, Mehli M, Koruk M, Ekşi F. Helicobacter Pylori İnfeksiyonunda Üre NefesTesti ve Spesifik İmmünglobulin A.  24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Turkish Journalof  Gastroenteroloji, Vol. 18 (Suppl 1), PS-116, Nevşehir, 2007.86) Eralp A, Yumuşak N, Yüncü M, Koruk M, Çataloluk O, İnalöz S, Sarı İ. DeneyselKaraciğer Hasarında Mast Hücre Değişikliği ve E Vitamininin Etkisi. 24.UlusalGastroenteroloji Haftası. Turkish Journal   of  Gastroenteroloji, Vol. 18 (Suppl 1), PS-277,Nevşehir, 2007.87) Vural HF, Balkan A, Koruk M, Kadayıfçı A, SavaşC, Gülşen MT. Gaziantep yöresindekikolanjiokarsinom olgularının demografik ve klinik özellikleri. 25.Ulusal   GastroenterolojiHaftası. Turkish Journal of Gastroenteroloji, Vol.19 (Suppl 1), PS-113, Adana,  2008.88) Balkan A, Koruk M, Kadayıfçı A, Savaş MC, Demir U. Son yıllarda bölgemizdeki midekanserlerinin endoskopik ve patolojik özellikleri. 25.Ulusal   GastroenterolojiHaftası. Turkish Journal of Gastroenteroloji, Vol.19 (Suppl 1), PS-144, Adana,  2008.89) Balkan A, Kadayıfçı A, Savaş MC, Koruk M, Demir U. Batında asit nedeniyle başvuranspontan rüptüre olmuş kist hidatik olgusu. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10-13Haziran 2009, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, poster no: P20, s 126.90) Koruk M, Kılıç İH, Özaslan M, Karagöz ID, Zer Y, Koruk M. Kronik hepatit Chastalarından izole edilen HCV NS5A geninin interferona duyarlılığı belirleyen bölgesive protein kinaz bağlama bölgesi mutasyon analizi. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01-05Haziran 2011, Ankara. Bildiri Özetleri Kitabı, poster no: P047, s 95.91) Balkan A, Koruk İ, Balkan Y, Tutar E, Örkmez M, Aydınlı M, Koruk M. İnaktif hepatitB virüs taşıyıcıları ve aktif kronik hepatit B hastalarında serum sitokeratin 18 düzeyi ileKaraciğer histopatolojisi arasındaki ilişki. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01-05Haziran 2011, Ankara. Bildiri Özetleri Kitabı, poster no: P148, s 224.93) Yılmaz N, Balkan A, Tutar E, Koruk İ, Gülşen MT, Aydınlı, Çam H, Koruk M.Asemptomatik HBV taşıyıcılığı masum bir süreçmidir? 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi,28 Mayıs- 01 Haziran 2013, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı, poster no: PS010, s 243.