Logo Loading

Nasıl Bir Üniversite?

Gaziantep Üniversitesi’ni 3. nesil “Girişimci Üniversite”ye dönüştürme temel stratejimiz olacaktır

Nasıl Bir Üniversite?


• Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan Gaziantep Üniversitesi’ni 3. nesil “Girişimci Üniversite”ye dönüştürme, temel stratejimiz olacaktır. Böylece üniversitemizi bölgesel ve ulusal inovasyon ekosisteminde başarı hikayeleri oluşturan aktif bir üniversite konumuna taşıyacağız.

• Bu dönüşüm stratejisinin eylem planlarını uygulayarak, hem Eğitim endekslerinde (URAP gibi) iyi bir konuma sahip olmaya hem de üniversitelere prestij sağlayan ve ilk defa 2012 yılında uygulamaya giren “Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde de ilk on devlet üniversitesi arasına girmeye çalışacağız.

• Girişimci üniversite olmayı hedefleyen, bunun için;

o Mezunlarına girişimcilik ruhu aşılayan,

o Araştırmaları sadece akademik yayınlar için değil, aynı zamanda toplum ve ekonomideki yeniliklerin kaynağı olarak toplumuna sunan bir üniversite,

o Endüstri, AR-GE kuruluşları ve profesyonel hizmet sağlayıcılar ile yakın işbirliğine açık bir üniversite olacağız.

• Şehrimizin ve bölgemizin sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda üniversitemizin katkılarını belirlemek amacıyla sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de yer alacağı bir “İŞTİŞARE KURULU” oluşturulacaktır.

• Ülkemizin bilgi toplumu olma ve bilgiye dayalı ekonomi hedefine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim ile birlikte, bilimsel araştırmaların modern cihaz ve yöntemlerle yoğun şekilde yapıldığı, bilgi ve teknolojik çıktıları olan, bilimsel verimliliği yüksek bir üniversite olacağız.

• Bilimsel üretkenliği yüksek akademik personel, özel törenlerle ödüllendirilecektir.

• Kendini özgür ve her türlü baskıdan uzak ifade edebilen, sorgulayan, toplumun ve insanlığın sorunları ile ilgilenen ve çözüm öneren, paylaşımcı, uzlaşmacı ve hoş görülü bir akademisyen anlayışının gelişmesine zemin hazırlayan bir üniversite olacağız.