Logo Loading

KURUMSAL KİMLİK ve MOTİVASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Genç araştırmacıların ve yardımcı doçentlerin yurt dışı ve yabancı dil deneyimlerinin desteklenmesi çalışmaları yapılacaktır

KURUMSAL KİMLİK ve MOTİVASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

• Katılımcılığın sağlanması ve ortak aklıdan yararlanılması,
• Çalışma şartlarının düzeltilmesi,
• Başarılı elemanların ödüllendirilmesi,
• Üniversite içi iletişimin arttırılması,
• Multi-disipliner araştırma merkezi,
• Toplam kalite yönetimi,
• Toplumsal duyarlılık projeleri,
• Sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,
• Genç araştırmacıların ve yardımcı doçentlerin yurt dışı ve yabancı dil deneyimlerinin desteklenmesi çalışmaları yapılacaktır.