Logo Loading

Detaylı Özgeçmişi

Prof. Dr. Mehmet Koruk'un Detaylı Özgeçmişi

Prof. Dr. Mehmet Koruk

1962 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden derece ile mezun oldu.
Pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini takiben mezun olduğu tıp fakültesinde, 1987-1991 yıllarında iç hastalıkları ihtisası, 1997-2000 yılları arasında gastroenteroloji üst ihtisasını yaptı. Bu eğitimleri esnasında California State University ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji laboratuvarında bilimsel çalışmalarda bulundu. 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk doku tiplendirme labaratuvarını kurdu ve bir süre sorumluluğunu yürüttü.

2000 yılının sonunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2004 yılında Gastroenteroloji alanında doçent, 2009 yılında profesör oldu. Gaziantep Üniveritesi’nde göreve başladığından bu tarafa gastroenteroloji kliniğinin ülkemiz gastroenteroloji klinikleri arasında saygın bir yere gelmesinde ve karaciğer transplantasyon programının başlatılmasında çalışma arkadaşları ile birlikte aktif rol oynadı. 2013-2015 yılları arasında “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin“ başkanlığını yaptı. Bu dönemde karaciğer hastalıkları ile ilgili ulusal eylem planı ve tedavi rehberinin hazırlanmasına öncülük etti. Halen EASL (European Association Study of Liver),  APASL (Asia-Pasific Association Study of Liver), Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği’nin üyesidir.

Bu güne kadar 40’ı uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere 67 yurt dışı yayını, 2 adet kitap bölümü, 27 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi ve 93 adet ulusal kongrelerde sunulmuş bildirisi mevcuttur. Bu çalışmaları 356 atıf almıştır.

Gaziantep Üniversitesi’ndeki Akademik ve İdari Görevler

 • 2003-2004: GAÜN Vakfı yönetim kurulu üyeliği
 • 2005-2007: GAÜN Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2005-2009: GAÜN Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği
 • 2008-2010: GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. ve Dekanlığı
 • 2008-2010: Rektör Danışmanlığı
 • 2010-2012: Rektör Yardımcılığı
 • 2008-2013: GAÜN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı
 • 2012-2014: Rektör Danışmanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 • Türk Gastrenteroloji Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 • TKAD (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)- TKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı (2013- 2015 )
 • EASL (European Association Study of Liver)
 • APASL (Asia-Pasific Association Study of Liver)
 • HEBİPA (Hepato-biliyer Pankreas hastalıkları Derneği)

Bilimsel Çalışmaları ve Eserleri

Prof. Dr. Mehmet Koruk'un Bilimsel, Akademik Çalışmaları ve Eserleri

Detaylı İnceleyin